۱۰۰میلیون تومان سقف تراکنش برای هر کدملی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی