الکترود 3 یک نوع الکترود جوشکاری است که برای جوشکاری فولادهای کم کربن و فولادهای ساختمانی استفاده می‌شود. این الکترود دارای پوشش روتیلی است که باعث ایجاد قوس پایدار و جوش‌های باکیفیت می‌شود. الکترود 3 در دو نوع 3/32 اینچ و 3/16 اینچ تولید می‌شود. الکترود 3/32 اینچ برای جوشکاری ورق‌های نازک (تا 2 میلی‌متر) استفاده می‌شود. الکترود 3/16 اینچ برای جوشکاری ورق‌های متوسط (2 تا 5 میلی‌متر) استفاده می‌شود.

آمپر مناسب برای الکترود 3 به عوامل مختلفی مانند ضخامت ورق، نوع جوشکاری و مهارت جوشکار بستگی دارد. در حالت کلی، آمپر مناسب برای الکترود 3 به صورت زیر است:

  • برای جوشکاری ورق‌های نازک (تا 2 میلی‌متر): 60 تا 90 آمپر
  • برای جوشکاری ورق‌های متوسط (2 تا 5 میلی‌متر): 90 تا 120 آمپر
  • برای جوشکاری ورق‌های ضخیم (5 تا 10 میلی‌متر): 120 تا 150 آمپر

 

مطالب مرتبط: آمپر مناسب برای جوشکاری قوطی –  آمپر مناسب جوشکاری درب و پنجره

 

برای جوشکاری ورق‌های نازک، از الکترود 3/32 اینچ استفاده می‌شود. این الکترود دارای قطر 2.5 میلی‌متر است. برای جوشکاری این نوع ورق‌ها، از آمپر پایین استفاده می‌شود تا از سوختن ورق جلوگیری شود.

برای جوشکاری ورق‌های متوسط، از الکترود 3/16 اینچ استفاده می‌شود. این الکترود دارای قطر 3.2 میلی‌متر است. برای جوشکاری این نوع ورق‌ها، از آمپر متوسط استفاده می‌شود تا از ایجاد ترک در جوش جلوگیری شود.

برای جوشکاری ورق‌های ضخیم، از الکترود 5/16 اینچ استفاده می‌شود. این الکترود دارای قطر 4.0 میلی‌متر است. برای جوشکاری این نوع ورق‌ها، از آمپر بالا استفاده می‌شود تا از ذوب شدن ورق جلوگیری شود.

با این حال، این مقادیر آمپر فقط یک راهنمای کلی هستند. برای تعیین دقیق آمپر مناسب برای الکترود 3، باید از یک جدول آمپراژ استفاده کنید. جدول آمپراژ یک جدول مرجع است که مقادیر آمپر مناسب برای جوشکاری با الکترودهای مختلف را در ضخامت‌های مختلف ورق نشان می‌دهد. این جدول‌ها معمولاً توسط تولیدکنندگان الکترود ارائه می‌شوند. آمپراژ جریان الکتریکی است که از منبع جوشکاری به الکترود و سپس به فلز پایه منتقل می‌شود. جریان الکتریکی باعث ایجاد قوس جوشکاری می‌شود که گرمای لازم برای ذوب فلز پایه و الکترود را فراهم می‌کند. این جدول‌ها معمولاً توسط تولیدکنندگان الکترود ارائه می‌شوند. همچنین، مهارت جوشکار نیز در تعیین آمپر مناسب نقش مهمی دارد. جوشکاران باتجربه می‌توانند با استفاده از آمپر کمتر، جوش‌های باکیفیت‌تری ایجاد کنند.