بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی تولید چدن و نسبت به بخشنامه مصوب نیز رشد ۷ درصدی را محقق نموده است. در خصوص کم و کیف این تولید با همایون صمیمی مدیر بخش کوره بلند این شرکت گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

همایون صمیمی مدیر بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان گفت : با توجه به نامگذاری سال جدید تحت عنوان ” مهار تورم، رشد تولید” ، این بخش سال جاری را با افزایش چشمگیر تولید چدن آغاز کرد. وی افزود : تولید کوره بلند یک ۲۷۳۵۹۱تن ، کوره بلند دو ۵۹۲۶۷۵ تن وکوره بلند سه ۶۸۴۰۸۹ تن و در مجموع ۱۵۵۲۳۵۵ تن چدن در شش ماهه اول سال جاری تولید شده است که نسبت به شش ماهه اول سال گذشته رشد ۴ درصدی و نسبت به نرم مصوب نیز رشد ۷ درصدی را نشان می دهد. همچنین در سال جاری میزان تولید شمش چدن ریزی ۱۰۰۹۳۹ تن بود که نسبت به نرم مصوب ۳۷ درصد بیشتر می باشد.

مدیر بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : با وجود افزایش تولید چدن، تنها ۴۵۹۳۱۱ تن سرباره تولید شده که نسبت به سال گذشته ۶/۹ درصد کمتر بوده است.

همایون صمیمی بیان کرد : این موفقیت ها ثمره کار حداکثر توان تولید در قسمت های مختلف اعم از تولید ، تعمیرکاران و همچنین همکاری بخش های مختلف کارخانه می باشد که با وجود چالش های تامین کمی و کیفی مواد اولیه و جذب چدن محقق شده است و انشاا… با برطرف شدن این مشکلات از تولید ۳ میلیون تن عبور می کنیم و رکوردهای جدیدی ثبت می گردد.

ذوب آهن اصفهان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در ایران است. این کارخانه سالانه حدود 3 میلیون تن فولاد خام تولید می کند که بخش عمده ای از آن به تولید لوله و پروفیل اختصاص می یابد. رشد ۴ درصدی تولید ذوب آهن اصفهان در بخش کوره بلند نشان می دهد که این کارخانه در حال افزایش ظرفیت تولید خود است. این امر به معنای افزایش عرضه فولاد خام در بازار است که می تواند به کاهش قیمت ها و بهبود وضعیت بازار لوله و پروفیل از جمله قیمت پروفیل سبک و قیمت پروفیل آهن کمک کند.

 افزایش عرضه فولاد خام می تواند به کاهش قیمت ها در بازار لوله و پروفیل کمک کند. این امر می تواند باعث افزایش تقاضا برای لوله و پروفیل شود و به بهبود وضعیت بازار کمک کند. ذوب آهن اصفهان یکی از مدرن ترین کارخانه های تولید فولاد در ایران است. این کارخانه از فناوری های پیشرفته برای تولید فولاد با کیفیت بالا استفاده می کند. افزایش تولید این کارخانه می تواند به بهبود کیفیت لوله و پروفیل تولید شده در ایران کمک کند.

در پایان، می توان گفت که رشد ۴ درصدی تولید ذوب آهن اصفهان در بخش کوره بلند خبر خوبی برای بازار لوله و پروفیل است. این رشد می تواند منجر به کاهش قیمت ها، بهبود کیفیت و ایجاد اشتغال در این صنعت شود.