لوله مبلی در بازار ایران در ماه شهریور تقریباً وضعیت باثباتی را طی نمود و حتی نسبت به تیر ماه، اندکی کاهش را نیز از خود نشان داد. با این وجود با توجه به رکودی که در ماه‌های اخیر در بازار ساخت و ساز کشور به وجود آمده، تقاضا برای لوله مبلی، بسیار کاهش پیدا کرده است.

در ماه شهریور لوله مبلی به قیمت پایه 44،200 تومان در بازار معامله شد. این در حالی است که همین لوله مبلی در ماه تیر، به قیمت 46،200 تومان در بازار معامله شده بود.

یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت لوله مبلی در ایران در شهریور ماه، کاهش قیمت جهانی فولاد بوده است. قیمت جهانی فولاد در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش قیمت به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش تقاضا برای فولاد در چین و سایر کشورهای در حال توسعه بوده است. عامل دیگری که بر قیمت لوله مبلی تأثیر گذاشته است، افزایش عرضه لوله مبلی بوده است. تولیدکنندگان فولاد در ایران در ماه‌های اخیر تولید خود را افزایش داده‌اند. این افزایش تولید به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا از سوی کشورهای همسایه بوده است.

عامل دیگری که بر قیمت لوله مبلی تأثیر گذاشته است، کاهش تقاضا برای لوله مبلی در ایران بوده است. تقاضا برای لوله مبلی در ایران در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش تقاضا به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز بوده است.

در جدول و نمودار زیر می‌توانید روند تغییرات قیمتی لوله مبلی (قیمت پایه) را از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه مشاهده نمایید:

سال 1402 / ماه قیمت پایه (تومان)
فروردین 55،200
اردیبهشت 56،200
خرداد 54،200
تیر 46،200
مرداد 44،200
شهریور 44،200

 

نمودار تغییرات قیمت لوله مبلی از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه
نمودار تغییرات قیمت لوله مبلی از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه