پروفیل سنگین در بازار ایران در ماه شهریور وضعیت صعودی داشت و نسبت به ماه‌های تیر و مرداد، حدوداً 5 درصد افزایش را تجربه نمود و دوباره به قیمت خرداد ماه برگشت. در ماه شهریور پروفیل سنگین به قیمت پایه 37،500 تومان در بازار معامله شد. این در حالی است که همین پروفیل سنگین در ماه تیر، به قیمت 35،000 تومان در بازار معامله شده بود.

افزایش قیمت پروفیل سنگین یا صنعتی در ماه شهریور نسبت به تیر و مرداد به دلایل مختلفی اتفاق افتاد، از جمله افزایش قیمت ورق آهن، افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار.

تقاضا برای پروفیل صنعتی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. این امر به دلیل افزایش فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در کشور است. افزایش فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی باعث افزایش تقاضا برای پروفیل صنعتی شده است. همچنین عرضه پروفیل سنگین در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. این امر به دلیل کاهش تولید و واردات پروفیل سنگین است.

با توجه به این عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت پروفیل سنگین در ماه شهریور نسبت به تیر و مرداد امری طبیعی است. این افزایش قیمت تا زمانی که عوامل ذکر شده برطرف نشوند، ادامه خواهد داشت.

در جدول و نمودار زیر می‌توانید روند تغییرات قیمتی پروفیل سنگین (قیمت پایه) را از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه مشاهده نمایید:

سال 1402 / ماه قیمت پایه (تومان)
فروردین 38،500
اردیبهشت 38،500
خرداد 37،000
تیر 35،200
مرداد 35،000
شهریور 37،500

 

نمودار تغییرات قیمت پروفیل سنگین از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه
نمودار تغییرات قیمت پروفیل سنگین از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه