بازدید اصحاب رسانه از مجتمع فولاد مبارکه | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی