تاثیر مراحل نوردسرد بر قیمت پروفیل سبک | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی