سرکوب قیمت فولاد، عامل ورشکستگی تولیدکنندگان | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی