صادرات لوله و پروفیل همچنان باتاخیر انجام می شود | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی