عاقبت سیاست گذاری غلط در صنعت فولاد | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی