قیمت پروفیل سبک، چالش اصلی پیش روی تولیدکننده | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی