قیمت پروفیل و قوطی آهن ✅ | گروه صنعتی صبا

قیمت پروفیلقیمت پروفیل آهن و قیمت قوطی امروز در صبا پروفیل 36/500 تومان (برای پروفیل آهن) و 44/200 تومان (برای پروفیل سبک یا مبلی) اعلام میشود. البته مد نظر داشته باشید که قیمت در برخی ضخامت ها و مقاطع از قیمت پایه بالاتراست. این قیمت‌گذاری تابعی از قیمت ورق نورد گرم و سرد، قیمت ارز، تعرفه‌های تولیدی و هزینه انرژی کارخانه ها است.

اما مد نظر داشته باشید که مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر قیمت سازه پروفیلی شما حتی پیش از قیمت خود پروفیل، وزن آن است. به عنوان مثال قوطی 80×40 با ضخامت 2 میلیمتر وزنی معادل 22/3 کیلوگرم دارد در حالی که همین پروفیل با ضخامت 2/5 میلیمتر 27/9 کیلوگرم است، و با توجه به اینکه قیمت قوطی آهن در ضخامت های مختلف تقریبا برابر است هزینه سازه شما با انتخاب پروفیل ضخامت 2/5 میلیمتر 25 درصد بالاتر از ضخامت 2 خواهد بود. این در حالی است که اختلاف قیمت در بازار پروفیل بین گرانترین تا ارزانترین کارخانه کمتر از 5 درصد است .

بنابراین بسیار مهم است که ضخامت یا وزن درست پروفیل را برای پروژه خود انتخاب کنید، انتخاب ضخامت پایین سازه را ضعیف کرده و از استحکام آن میکاهد، درحالی که انتخاب ضخامت بالاتر از نیاز سازه، هزینه هنگفتی را متوجه پروژه شما می نماید .

قیمت پروفیل امروز در ضخامت‌های مختلف

ضخامتورقاستانداردتحویلواحدقیمت
ضخامت 2فولاد مبارکهساختمانیانبار صباکیلوگرم36500 تومان
ضخامت 2.5فولاد مبارکهساختمانیانبار صباکیلوگرم35500 تومان
ضخامت 3فولاد مبارکهساختمانیانبار صباکیلوگرم35500 تومان
ضخامت 0.7ورق فولادمبلی یا سبککارخانه صباکیلوگرم44200 تومان
ضخامت 0.8ورق فولادمبلی یا سبککارخانه صباکیلوگرم44200 تومان
ضخامت 0.9ورق فولادمبلی یا سبککارخانه صباکیلوگرم44200 تومان
ضخامت 1ورق فولادمبلی یا سبککارخانه صباکیلوگرم44200 تومان
ضخامت 1.25ورق فولادمبلی یا سبککارخانه صباکیلوگرم44200 تومان
ضخامت 1.5ورق فولادمبلی یا سبککارخانه صباکیلوگرم44200 تومان

پروفیل آهن چیست ؟

پروفیل آهن یا قوطی آهن اصطلاحا به تمامی پروفیل هایی گفته میشود که از ورق های فولادی و به روش رول فرمینگ (فرم دادن نوار ورق و جوش درز آن) تولید میشوند، این پروفیل ها از ورق های فولاد کربنی ST11-14 یا ST37 در طول استاندارد 6 متر تولید میشوند و بهترین گزینه برای ساخت هر نوع سازه یا استراکچر فولادی هستند.

 

قیمت پروفیل در بهترین کارخانه های کشور

لیست قیمت پروفیل جهان

پروفیل وزن قیمت وضعیت
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل5/57kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل6/97kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل7/43kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل6/5kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل8/13kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل7/43kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/15kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/94kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/01kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل16/27kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل11/15kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/94kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل12/08kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل15/11kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/01kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل16/27kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/01kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل16/27kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل19/52kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل13/94kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل17/43kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل20/92kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل22/31kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل23/24kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل22/31kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل16/73kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل20/92kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل25/1kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل18/59kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل23/24kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل20/45kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل25/57kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل30/68kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل22/31kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل33/47kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل26/03kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل32/54kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل39/05kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل34/87kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل41/84kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل22/31kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل33/47kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل24/17kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل30/22kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل36/26kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل26/03kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل32/54kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل39/05kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل29/75kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل37/19kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه جهان پروفیل44/63kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7

 

لیست قیمت پروفیل تهران شرق

پروفیل وزن قیمت وضعیت
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق5/57kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق6/97kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق7/43kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق6/5kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق8/13kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق7/43kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/15kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/94kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/01kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق16/27kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق9/29kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/62kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق11/15kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/94kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق12/08kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق15/11kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/01kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق16/27kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/01kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق16/27kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق19/52kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق13/94kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق17/43kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق20/92kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق22/31kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق23/24kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق14/87kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق22/31kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق16/73kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق20/92kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق25/1kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق18/59kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق23/24kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق20/45kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق25/57kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق30/68kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق22/31kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق33/47kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق26/03kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق32/54kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق39/05kg35500 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق34/87kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق41/84kg35500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق22/31kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق27/89kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق33/47kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق24/17kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق30/22kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق36/26kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق26/03kg36500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق32/54kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق39/05kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه تهران شرق29/75kg36500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه تهران شرق37/19kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه تهران شرق44/63kg35500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7

 

لیست قیمت پروفیل کیان پرشیا

قوطی پروفیل وزن قیمتوضعیت
قیمت قوطی پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا5/57kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا6/97kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا7/43kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا9/29kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا6/5kg36400 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا8/13kg35400 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا9/29kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا11/62kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا7/43kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا9/29kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا9/29kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا11/62kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا11/15kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا13/94kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا13/01kg36400 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا16/27kg35400 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا9/29kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا11/62kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا11/15kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا13/94kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا12/08kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا15/11kg35400 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا13/01kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا16/27kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا14/87kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا18/59kg35400 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا13/01kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا16/27kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا19/52kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا13/94kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا17/43kg35400 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا20/92kg35400 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا14/87kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا18/59kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا22/31kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا18/59kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا23/24kg35400 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا27/89kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا14/87kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا18/59kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا22/31kg35400 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا16/73kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا20/92kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا25/1kg35400 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا18/59kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا23/24kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا27/89kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا20/45kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا25/57kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا30/68kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا22/31kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا27/89kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا33/47kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا26/03kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا32/54kg35400 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا39/05kg35400 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا27/89kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا34/87kg35400 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا41/84kg35400 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا22/31kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا27/89kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا33/47kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا24/17kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا30/22kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا36/26kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا26/03kg36400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا32/54kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا39/05kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا29/75kg36400 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا37/19kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه کیان پرشیا44/63kg35400 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7

 

لیست قیمت پروفیل ساوه

پروفیلوزن قیمت وضعیت
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/57kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه6/97kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه7/43kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه9/29kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه6/5kg37000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه8/13kg36000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه9/29kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه11/62kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه7/43kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه9/29kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه9/29kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه11/62kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه11/15kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه13/94kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه13/01kg37000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه16/27kg36000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه9/29kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه11/62kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه11/15kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه13/94kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه12/08kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه15/11kg36000 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه13/01kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه16/27kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه14/87kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه18/59kg36000 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه13/01kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه16/27kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه19/52kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه13/94kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه17/43kg36000 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه20/92kg36000 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه14/87kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه18/59kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه22/31kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه18/59kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه23/24kg36000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه27/89kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه14/87kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه18/59kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه22/31kg36000 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه16/73kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه20/92kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه25/1kg36000 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه18/59kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه23/24kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه27/89kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه20/45kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه25/57kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه30/68kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه22/31kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه27/89kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه33/47kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه26/03kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه32/54kg36000 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه39/05kg36000 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه27/89kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه34/87kg36000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه41/84kg36000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه22/31kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه27/89kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه33/47kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه24/17kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه30/22kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه36/26kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه26/03kg37000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه32/54kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه39/05kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه29/75kg37000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه ساوه37/19kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه ساوه44/63kg36000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7

 

لیست قیمت پروفیل یاران

پروفیل وزن قیمت وضعیت
قیمت قوطی پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 5/57kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 6/97kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 7/43kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 9/29kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 6/5kg36300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 8/13kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 9/29kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 11/62kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 7/43kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 9/29kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 9/29kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 11/62kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 11/15kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 13/94kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 13/01kg36300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 16/27kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 9/29kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 11/62kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 11/15kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 13/94kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 12/08kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 15/11kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 13/01kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 16/27kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 14/87kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 18/59kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 13/01kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 16/27kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 19/52kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 13/94kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 17/43kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 20/92kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 14/87kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 18/59kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 22/31kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 18/59kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 23/24kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 27/89kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 14/87kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 18/59kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 22/31kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 16/73kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 20/92kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 25/1kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 18/59kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 23/24kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 27/89kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 20/45kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 25/57kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 30/68kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 22/31kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 27/89kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 33/47kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 26/03kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 32/54kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 39/05kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 27/89kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 34/87kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 41/84kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 22/31kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 27/89kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 33/47kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 24/17kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 30/22kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 36/26kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 26/03kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 32/54kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 39/05kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه یاران 29/75kg36300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه یاران 37/19kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت قوطی پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه یاران 44/63kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7

 

لیست قیمت پروفیل علویجه

پروفیل وزنقیمت وضعیت
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 5/57kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 6/97kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 7/43kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 20 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 9/29kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 6/5kg36300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 8/13kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 9/29kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 25 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 11/62kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 7/43kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 9/29kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 9/29kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 11/62kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 11/15kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 30 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 13/94kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 13/01kg36300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 35 در 35 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 16/27kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 9/29kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 10 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 11/62kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 11/15kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 13/94kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 12/08kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 15/11kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 13/01kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 16/27kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 14/87kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 40 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 18/59kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 13/01kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 16/27kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 19/52kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 13/94kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 17/43kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 25 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 20/92kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 14/87kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 18/59kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 22/31kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 18/59kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 23/24kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 50 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 27/89kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 14/87kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 18/59kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 20 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 22/31kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 16/73kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 20/92kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 30 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 25/1kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 18/59kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 23/24kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 27/89kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 20/45kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 25/57kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 30/68kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 22/31kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 27/89kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 60 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 33/47kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 26/03kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 32/54kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 70 در 70 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 39/05kg35300 توماندر حال توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 27/89kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 34/87kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 75 در 75 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 41/84kg35300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 22/31kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 27/89kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 40 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 33/47kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 24/17kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 30/22kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 50 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 36/26kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 26/03kg36300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 32/54kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 60 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 39/05kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه علویجه 29/75kg36300 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 2/5 میلیمتر کارخانه علویجه 37/19kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت پروفیل 80 در 80 ضخامت 3 میلیمتر کارخانه علویجه 44/63kg35300 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7

 

 

وزن و قیمت پروفیل

قیمت پروفیل به عنوان محصولی زیر ساختی که کاملا در ایران تولید میشود به عواملی وابسته است که به آنها می پردازیم :

1. قیمت ورق آهن: قیمت پروفیل آهنی بیشتر به قیمت مواد اولیه آن وابسته است. قیمت ورق سرد و گرم استفاده شده در تولید پروفیل آهنی می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت نهایی داشته باشد.

2. عرضه و تقاضا: تقاضا و عرضه در بازار پروفیل آهنی نقش مهمی در تعیین قیمت دارند. در صورت افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت معمولاً افزایش می‌یابد و بالعکس، در صورت کاهش تقاضا و افزایش عرضه، قیمت ممکن است کاهش یابد.

3. هزینه‌های تولید: هزینه‌های مربوط به کارخانه های تولید پروفیل نیز در تعیین قیمت آن نقش دارند. هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های نیروی کار، انرژی، ماشین‌آلات و تجهیزات، حمل و نقل و سایر عوامل می باشد و افزایش این هزینه‌ ها معمولاً منجر به افزایش قیمت پروفیل آهنی می‌شود.

4. هزینه‌های حمل و نقل: هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل نیز می‌تواند تأثیری ملموسی در قیمت این محصول داشته باشد.

5. نرخ تبدیل ارز: هر کارخانه تولیدی یا برای خرید مواد اولیه خود و یا برای تامین ماشین آلات و تعمیر و نگهداری آنها نیاز به وارداتی دارد که هزینه این واردات کاملا به نرخ تبدیل ارز محلی وابسته است، بنابراین نرخ تبدیل ارز و تسهیلات واردات برای کارخانه ها میتواند از فاکتور های موثر بر قیمت پروفیل و قوطی آهنی باشد .

6. فشار رقابتی: در صورت وجود رقبای بیشتر در بازار پروفیل، قیمت ممکن است کاهش یابد. رقابت بین تولیدکنندگان می‌تواند منجر به کاهش قیمت و ارائه تخفیفات و تسهیلات به مشتریان شود.

علاوه بر این قیمت پروفیل آهن متاثر از عوامل دیگری است که از جمله می‌توان به ابعاد و ضخامت پروفیل، کیفیت پروفیل، شرکت تولید کننده پروفیل و کیفیت ورق مصرفی در تولید پروفیل اشاره کرد.

قیمت پروفیل در واحد کیلوگرم اعلام و خرید و فروش می‌شود.

جدول وزن پروفیل بر اساس ابعاد و ضخامت ورق

نوع پروفیل ضخامت 1.5 ضخامت 2 ضخامت 2.5 ضخامت 3 ضخامت 4
پروفیل 10*20 4.2 کیلوگرم 5.6 کیلوگرم 7 کیلوگرم ——– ——–
پروفیل 10*25 5 کیلوگرم 6.5 کیلوگرم 8.2 کیلوگرم ——– ——–
پروفیل 10*30 5.6 کیلوگرم 7.5 کیلوگرم 9.3 کیلوگرم ——– ——–
پروفیل 10*40 7 کیلوگرم 9.3 کیلوگرم 11.6 کیلوگرم ——– ——–
پروفیل 20*20 5.6 کیلوگرم 7.5 کیلوگرم 9.3 کیلوگرم 11.2 کیلوگرم ——–
پروفیل 20*30 7 کیلوگرم 9.3 کیلوگرم 11.6 کیلوگرم 14 کیلوگرم ——–
پروفیل 20*40 8.3 کیلوگرم 11.2 کیلوگرم 14 کیلوگرم 16.7 کیلوگرم ——–
پروفیل 20*60 11.2 کیلوگرم 15 کیلوگرم 18.6 کیلوگرم 22.3 کیلوگرم ——–
پروفیل 25*25 7 کیلوگرم 9.3 کیلوگرم 11.6 کیلوگرم 14 کیلوگرم ——–
پروفیل 30*30 8.3 کیلوگرم 11.2 کیلوگرم 14 کیلوگرم 16.8 کیلوگرم ——–
پروفیل 30*40 9.8 کیلوگرم 13 کیلوگرم 16.3 کیلوگرم 19.6 کیلوگرم ——–
پروفیل 30*50 11.2 کیلوگرم 14.9 کیلوگرم 18.6 کیلوگرم 22.3 کیلوگرم 29.8 کیلوگرم
پروفیل 30*60 12.6 کیلوگرم 16.8 کیلوگرم 21 کیلوگرم 25.1 کیلوگرم 33.5 کیلوگرم
پروفیل 40*40 11.2 کیلوگرم 14.9 کیلوگرم 18.6 کیلوگرم 22.3 کیلوگرم 29.8 کیلوگرم
پروفیل 40*50 12.6 کیلوگرم 16.8 کیلوگرم 21 کیلوگرم 25.1 کیلوگرم 33.5 کیلوگرم
پروفیل 40*60 14 کیلوگرم 18.6 کیلوگرم 23.3 کیلوگرم 28 کیلوگرم 37.2 کیلوگرم
پروفیل 40*70 15.4 کیلوگرم 20.5 کیلوگرم 25.6 کیلوگرم 30.7 کیلوگرم 41 کیلوگرم
پروفیل 40*80 16.8 کیلوگرم 22.3 کیلوگرم 28 کیلوگرم 33.5 کیلوگرم 44.7 کیلوگرم
پروفیل 50*50 14 کیلوگرم 18.6 کیلوگرم 23.3 کیلوگرم 28 کیلوگرم 37.2 کیلوگرم
پروفیل 60*60 16.8 کیلوگرم 22.3 کیلوگرم 28 کیلوگرم 33.5 کیلوگرم 44.7 کیلوگرم
پروفیل 60*80 20 کیلوگرم 26 کیلوگرم 32.6 کیلوگرم 39 کیلوگرم 52.1 کیلوگرم
پروفیل 60*100 22.3 کیلوگرم 29.8 کیلوگرم 37.2 کیلوگرم 44.6 کیلوگرم 60 کیلوگرم
پروفیل 60*120 25.1 کیلوگرم 33.5 کیلوگرم 41.9 کیلوگرم 50.2 کیلوگرم 67 کیلوگرم
پروفیل 70*70 20 کیلوگرم 26 کیلوگرم 32.6 کیلوگرم 39.1 کیلوگرم 52.1 کیلوگرم
پروفیل 80*80 22.3 کیلوگرم 29.8 کیلوگرم 37.2 کیلوگرم 44.6 کیلوگرم 60 کیلوگرم
پروفیل 80*100 25.1 کیلوگرم 33.5 کیلوگرم 41.9 کیلوگرم 50.2 کیلوگرم 67 کیلوگرم
پروفیل 80*120 28 کیلوگرم 37.2 کیلوگرم 47 کیلوگرم 55.8 کیلوگرم 74.4 کیلوگرم
پروفیل 90*90 25.1 کیلوگرم 33.5 کیلوگرم 41.9 کیلوگرم 50.2 کیلوگرم 67 کیلوگرم

 

 

قیمت پروفیل در و پنجره

یکی از مهمترین و البته قدیمی ترین کاربردهای  پروفیل آهن، پروفیل در و پنجره است . این پروفیل ها شکل هندسی ندارند و در 4 دسته اصلی 1- کلافی 2- سپری 3- لنگه دری و 4- زوار به بازار عرضه میشوند و در ضخامت های مختلف از 0/7 میلیمتر تا 2/5 میلیمتر در کارخانه های لوله و پروفیل درز جوش تولید میشوند . پروفیل های در و پنجره ای که با ضخامت کمتر از 2 میلیمتر تولید میشوند پروفیل سبک درب و پنجره نام دارند و قیمت آنها تابع قیمت ورق نورد سرد یا ورق روغنی در بازار آهن فولاد است . اما قیمت پروفیل در و پنجره که از ضخامت 2 میلیمتر به بالا تولید می شوند پایینتر است و وزن بالاتری دارند و در ساخت فریم، چهارچوب و کلاف و زوار در و پنجره های ساختمانی کاربرد دارند .

 

امروزه با توجه به گسترش استفاده از پروفیل های upvc و آلومینیومی ترمال بریک برای در و پنجره های جدید که در مقابل گرما، سرما، گرد و خاک و سر و صدا عایق بهتری هستند ، استفاده از این پروفیل های آهنی بیشتر برای درب و چهارچوب انباری های ساختمان ها، انبار ها و فضاهای هم دمایی که زیبایی بصری در آنها اهمیت چندانی ندارد توصیه میشود .

 

قیمت پروفیل اصفهان

بی شک اصفهان یکی از صنعتی ترین شهرهای ایران است که بسیاری از کارخانه های زیر ساختی در حوزه آهن و فولاد در این استان هستند، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان و بسیاری از کارخانه های تولید لوله و پروفیل در اصفهان شاهدی بر حجم فعالیت این استان در زمینه آهن و فولاد هستند .

قیمت پروفیل در اصفهان همواره از شهر های دیگر پایین تر بوده و معمولا مرجعی برای قیمت گذاری در شهرهای دیگر ایران است که این مهم چند دلیل اصلی دارد :

1- نزدیک بودن به تامین کنندگان اصلی ورق ها :

از آنجا که اصلی ترین تامین کنندگان ورق های فولادی در اصفهان هستند و این ورق ها ماده اولیه در تولید پروفیل های آهنی هستند، در اصفهان هم تامین ورق برای کارخانه ها ساده تراست و هم قیمت تمام شده ورق کف کارخانه ارزان تر درمی آید .

2- رقابت کارخانه ها و بازار رقابتی در اصفهان :

همانطور که در بالا اشاره شد یکی از فاکتورهای مهم در تعیین قیمت لوله و پروفیل های فولادی فشار رقابتی است، حضور پررنگ کارخانه های تولید لوله و پروفیل های فولادی و رقابت آنها در کیفیت تولید و قیمت، باعث شده که قیمت تحویل بار در این استان رقابتی باشد .

3- مرکزیت در ایران :

استان اصفهان استانی مرکزی در ایران است و امکان ارسال از این استان به تمامی استان های ایران با کمترین فاصله و هزینه ممکن است و از آنجا که هزینه حمل یکی از فاکتور های مهم در تعیین قیمت پروفیل برای مصرف کنندگان است، کارخانه های این استان مبدا بارگیری بسیاری از مصرف کنندگان لوله و پروفیل آهنی در ایران هستند .

 

کارخانه های تولید پروفیل در ایران

کارخانه‌های بزرگی در ایران اقدام به تولید و عرضه پروفیل آهن و قوطی آهن می‌کنند. برای دریافت بهترین قیمت پروفیل از کارخانجات مختلف، لینک‌های زیر را دنبال نمایید:

 

قیمت قوطی 4*4

قیمت قوطی 4*4 امروز هر کیلو 36/500 تومان یا هر تن 36/500/000 تومان بوده است، هرشاخه قوطی 4*4 با ضخامت 2 میلیمتر 14/9 کیلوگرم و با ضخامت 2.5 میلیمتر 18.6 کیلوگرم وزن دارد، بنابراین قیمت هر شاخه 4*4 با ضخامت 2 میلیمتر معادل 544/000 تومان و از ضخامت 2.5 میلیمتر 660/000 تومان است .

 

قیمت قوطی 40*80

قیمت قوطی 40*80 امروز هر کیلو 36/500 تومان یا هر تن 36/500/000 تومان بوده است، هرشاخه قوطی 40*80 با ضخامت 2 میلیمتر 22/3 کیلوگرم و با ضخامت 2.5 میلیمتر 27/9 کیلوگرم وزن دارد، بنابراین قیمت هر شاخه 40*80 با ضخامت 2 میلیمتر معادل 814/000 تومان و از ضخامت 2.5 میلیمتر 990/000 تومان است .

 

قیمت پروفیل 20*20

قیمت قوطی 20*20 امروز هر کیلو 36/500 تومان یا هر تن 36/500/000 تومان بوده است، هرشاخه قوطی 20*20 با ضخامت 2 میلیمتر 7/4 کیلوگرم و با ضخامت 2.5 میلیمتر 9/3 کیلوگرم وزن دارد، بنابراین قیمت هر شاخه 20*20 با ضخامت 2 میلیمتر معادل 270/000 تومان و از ضخامت 2.5 میلیمتر 330/000 تومان است .

 

وزن هر شاخه پروفیل 6 متری

وزن هر شاخه پروفیل 6 متری جهت محاسبات وزن و هزینه سازه را میتوانید از این فرمول بدست آورید :   وزن شاخه 6 متری پروفیل = (طول+عرض) × ضخامت پروفیل × 0.093 به کیلوگرم

0.093 × ضخامت پروفیل × (طول+عرض) = وزن شاخه 6 متری پروفیل

فرمول فوق وزن یک شاخه پروفیل 6 متری با طول، عرض و ضخامت مشخص را به دقت خوبی به کیلوگرم ارائه مینماید .

همچنین میتوانید با مراجعه به پنل محاسبه وزن پروفیل در سایت صباپروفیل با وارد کردن مشخصات، بسیار راحت تر وزن پروفیل مورد نظر خود را محاسبه نمایید .

 

قیمت پروفیل سبک

پروفیل سبک، نوعی پروفیل آهنی است که از ورق روغنی یا نورد سرد تولید می شود .  این پروفیل خصوصیاتی منحصربفرد دارد که آن را برای تولید محصولات تزئینی، قطعه سازی، قطعات اتومبیل و موتورسیکلت، مبلمان اداری و … مناسب مینماید. پروفیل های سبک وزن کمی دارند، انعطاف پذیرند، بخوبی آب میگیرند یا رنگ میشوند و جوش پذیری قابل قبولی دارند . همچنین سطح و گوشه های مرتب و دکوراتیوی دارند که استفاده از آنها را در تولیداتی همچون لوستر یا استندهای تبلیغاتی ممکن می کند .

قیمت امروز پروفیل سبک 44/200 تومان بوده است و میتوانید برای مشاهده ریز قیمت پروفیل سبک در مقاطع و ضخامت های مختلف و همچنین در بهترین کارخانه های پروفیل سبک به صفحه پروفیل سبک مراجعه نمایید .

کانال قیمت پروفیل

کانال تلگرام گروه صنعتی صبا به آدرس https://t.me/SabaProfile همواره قیمت روز پروفیل را در کارخانه ها، انبار تهران و انبار خرده فروشی منتشر می نماید .

بازارهای عرضه پروفیل در تهران

قدرتمندترین بازار های عرضه پروفیل در ایران که می‌تواند موجودی و قیمت‌ مناسبی از این محصول را ارائه کند، بازار پروفیل شادآباد و بازار پروفیل آهن مکان هستند، که هر دوی آن‌ها در شهر تهران واقع شده‌اند.

مغازه‌های زیادی در این دو بازار یافت می‌شوند که شما می‌توانید به راحتی محصول مورد نظر خود را در آن‌ها بیابید، البته احتمالاً با قیمت‌های مختلف و با نوسان‌های زیاد. در یک دهه گذشته و با توسعه فناوری در ایران، شما به سادگی چند کلیک می‌توانید قیمت آنلاین پروفیل آهن را نیز در بیاورید. قیمت‌هایی که احتمالاً رقابتی‌تر هستند و حتی بر روی قیمت‌های بازارهای شادآباد و آهن مکان نیز تاثیر خوبی داشته‌اند. صباپروفیل یکی از معدود شرکت‌هایی است که هم در بازار آنلاین پروفیل ورود کرده و هم در بازار سنتی و در آهن مکان حضور دارد تا از این طریق بتواند به رنج وسیعی از مشتریان خود سرویس رسانی کرده و محصولات خود را با بهترین قیمت در اختیار آن‌ها قرار دهد.

 

پروفیل چیست ؟

پروفیل آهن یا قوطی آهن از مقاطع پرمصرف فولادی هستند که در صنایع مختلف عمرانی، کاربردهای فراوانی دارد. صنعت ساختمان سازی یکی از این صنایع عمرانی است که نیاز فراوانی به پروفیل‌های آهنی دارد و نبود آن باعث می‌شود که این حوزه به‌طور کلی دچار مشکل شود. پروفیل آهن از ورق های فولادی تولید می‌شود و به همین دلیل قیمت پروفیل تا حد زیادی از قیمت ورق تاثیر می‌گیرد. زمانی که نوسان قیمت در ورق ایجاد شود، عملاً بازار پروفیل و قوطی نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته و دچار نوسان قیمت می‌شوند.

 

پرسش و پاسخ

قیمت امروز پروفیل چند بوده ؟ و بهترین راه برای خرید به قیمت پروفیل آهن چیست ؟

قیمت پروفیل ضخامت ۲ امروز 36500 تومان اعلام شده است و برای یک خرید موفق بهتر است با در نظر گرفتن قیمت ورق نورد گرم ، از دو یا چند عرضه کننده معتبر قیمت بگیریم و در نهایت از معتبرترین مجموعه خرید کنیم. هرگز فریب قیمت پایین واسطه ها را نخوریم، اصالت کالای خریداری شده مهم ترین موضوع در خرید موفق است.

نحوه خرید قوطی و پروفیل آهن در صباپروفیل چگونه است؟

با کارشناسان ما در گروه صبا تماس بگیرید یا می‌توانید به راحتی لیست محصولات درخواستی خود را در واتساپ ارسال کنید، در کوتاه‌ترین زمان پیش فاکتور برای شما صادر می‌شود که در صورت تایید، پس واریز وجه بار برایتان بارگیری و ارسال می‌شود. می‌توانید از ارسال گروه صنعتی صبا با قیمتی استثنایی استفاده کنید و یا کامیونت خود را برای دریافت بار ارسال نمایید.

قیمت انواع قوطی و پروفیل را چگونه با هم مقایسه کنم؟

ما در صباپروفیل با بیش از صدها مشتری در داخل و خارج از کشور عزیزمان در خدمت شماییم. با کارشناسان ما تماس بگیرید و لیست پروفیل درخواستی خود را اعلام نمایید، ما براساس نوع بار، کاربرد آن در صنعت شما، تناژ و میزان حساسیت قطعه مورد استفاده، مناسب‎‌ترین پروفیل یا قوطی را از بهترین کارخانه و البته به بهترین قیمت برای شما ارسال می‌کنیم.

محصولات در گروه صبا | نویسنده : امید مرادی | بروزرسانی : 4 آذر 1402


guest
10 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رضا قاسمی
رضا قاسمی
3 ماه قبل

سلام و درود
من میخوام یک ظرفیت پروفیل آهن ضخامت 2 خرید کنم، تفاوت قیمت ورق فولاد و گیلان چقدره و چرا ؟

صباپروفیل
پاسخ به  رضا قاسمی
3 ماه قبل

ورق های فولادی کارخانه فولاد مبارکه که در تولید پروفیل آهن استفاده میشن بالاترین کیفیت رو هم از نظر جنس و هم دقت ابعادی دارن، و به نسبت ورق های متفرقه گاهی تا هر کیلو 1000 تومان گران تر هستند، و خب به همین خاطر قیمت پروفیل آهن تولیدی از این ورق نیز گرانتر است .

فردین ساردویی
فردین ساردویی
4 ماه قبل

خیلی خوب است ممنون از حسن نظر شما

علی میرحسینی
علی میرحسینی
4 ماه قبل

سلام و درود ممنون از محتوای خوبتون، برای قزوین بار از کدوم کارخونه بصرفه تره ؟ ممنون

صباپروفیل
پاسخ به  علی میرحسینی
4 ماه قبل

2 کارخانه لوله و پروفیل نزدیک قزوین داریم که هم به جهت کیفیت و هم قیمت بصرفه هستند با دفتر تماس بگیرید تا پیش فاکتور خدمتتون ارسال بشه .

محمد رضایی
محمد رضایی
5 ماه قبل

سلام و ادب، ممنونم از اطلاعات خوبی که دادین.
با توجه به اینکه قیمت پروفیل از پروفیل سبک ارزونتر هستش چطور بفهمیم که استفاده از کدوم ضخامت برامون به صرفه تره ؟

صباپروفیل
پاسخ به  محمد رضایی
4 ماه قبل

براحتی میتونین در ضخامت های مختلف قیمت هر شاخه رو محاسبه کنین، هر کدام که شاخه ارزانتری داشت بصرفه تر هست فقط مد نظر داشته باشین که ضخامت جواب کارتون رو بده .

رضا شهباز
رضا شهباز
5 ماه قبل

محاسبات قیمت قوطی 40*80 بسیار دقیق بود و خیلی کمکمون کرد، همینطور راجب پروفیل در و پنجره.
ممنونم .

مینا نوری
پاسخ به  رضا شهباز
5 ماه قبل

سلام وقت بخیر .
ممنون از حسن نظر شما .

احبابی
احبابی
5 ماه قبل

بسیار عالی و کامل بود، خیلی اطلاعات مفیدی بود، بنظرم هر آنچه که برای خرید پروفیل لازم هستش رو اشاره کردین . از نظر شما بهترین کیفیت تولید در کدوم کارخانه هستش ؟ و برای قزوین کدوم کارخانه بصرفه در میاد ؟