چین و ایالات متحده دارای بیشترین سهم از تجارت پروفیل و لوله درزدار | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی