پلمپ یک واحد صنعتی تولید لوله و پروفیل در مبارکه | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی