ورق سیاه در بازار ایران در ماه شهریور تقریباً وضعیت باثباتی را طی نمود و حتی نسبت به ماه‌های تیر و مرداد، اندکی کاهش را نیز از خود نشان داد. با این وجود با توجه به رکودی که در ماه‌های اخیر در بازار ساخت و ساز کشور به وجود آمده، تقاضا برای ورق سیاه که به ورق گرم نیز معروف است، بسیار کاهش پیدا کرده است.

در ماه شهریور هر کیلو ورق سیاه با ضخامت 2 (رول)، به قیمت 33،500 تومان در بازار معامله شد. این در حالی است که همین ورق در ماه‌های تیر و مرداد، به قیمت 34،500 تومان در بازار معامله شده بود.

یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت ورق سیاه در ایران در شهریور ماه، کاهش قیمت جهانی فولاد بوده است. قیمت جهانی فولاد در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش قیمت به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش تقاضا برای فولاد در چین و سایر کشورهای در حال توسعه بوده است. عامل دیگری که بر قیمت ورق سیاه تأثیر گذاشته است، افزایش عرضه ورق سیاه بوده است. تولیدکنندگان فولاد در ایران در ماه‌های اخیر تولید خود را افزایش داده‌اند. این افزایش تولید به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا از سوی کشورهای همسایه بوده است.

عامل دیگری که بر قیمت ورق سیاه تأثیر گذاشته است، کاهش تقاضا برای ورق سیاه در ایران بوده است. تقاضا برای ورق سیاه در ایران در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش تقاضا به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز بوده است.

نوع ورق سیاه شاخه وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۳ ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۴ ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۵ ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۶ ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۸ ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ 33،500
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ 31،000
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ 31،000
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ 31،000

 

نمودار تغییر قیمت ورق سیاه با ضخامت 2 در از ابتدای سال تا شهریور 1402
نمودار تغییر قیمت ورق سیاه با ضخامت 2 از فروردین تا شهریور 1402