پروفیل و لوله گالوانیزه یا استیل، عمرمفید کدام بیشتر است؟ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی