قیمت لوله مبلی ساوه | لوله سبک | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

کارخانه نورد و پروفیل ساوه ، لوله مبلی ساوه

بی اغراق نورد و پروفیل ساوه بزرگترین کارخانه تولید انواع لوله مبلی و پروفیل سبک و سنگین در ایران است که با ظرفیت سالانه 2000000 تن انواع لوله و پروفیل به بیش از 10 کشور همسایه و اروپایی صادرات دارد.

این موفقیت حاصل تلاش و برنامه ریزی دقیق مدیریت این شرکت می باشد که با تلاش و پشتکار فراوان از سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرده است.
انواع لوله های آبرسانی، گازرسانی، لوله و پروفیل صنعتی جهت قطعه سازان، پروفیل های ساختمانی و … از تولیدات این شرکت بزرگ است .
این کارخانه اولین تولید کننده لوله مبلی و پروفیل سبک صنعتی در ایران بود که تولیداتش از سال 1360 وارد بازار ایران شد و با کیفیت بی نظیرش جایگاه ویژه ای در صنعت ایران برای خود باز کرد .

هم اکنون و پس از حدود 40 سال فعالیت کمتر تولید کننده ایست که با نام این کارخانه بیگانه باشد .

 

جهت خرید لوله مبلی ساوه ( از ۱ شاخه تا ۱۰ تن )، لطفاً با تلفن های دفتر فروش صبا تماس حاصل فرمایید .

به دلیل نوسانات قیمت در بازارآهن و فولاد، برای خرید لوله مبلی ساوه گرفتن تاییدیه قیمت از دفتر فروش صبا الزامی است.

خرید شما از گروه صبا افتخار ماست .

( مزایای خرید از صبا )

لیست قیمت لوله مبلی ساوه

لوله مبلی وزن قیمتوضعیت
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/02kg49000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/16kg49000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/31kg49000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/46kg49000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه1/6kg49000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه1/82kg49000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg49000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg49000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg49000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/4kg47000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/57kg47000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/75kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg47000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه3/5kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/32kg47000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/51kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/7kg47000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/89kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه2/08kg47000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/37kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/84kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/41kg47000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه3/79kg47000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/04kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/55kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/06kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/67kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/97kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/73kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.65 میلیمتر کارخانه ساوه1/51kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/63kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/86kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/1kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/33kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/5kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/2kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه4/67kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/26kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/51kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/13kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/76kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/02kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/83kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/1kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/36kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/94kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/21kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/77kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/16kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/04kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/33kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/65kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/38kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/24kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/56kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/89kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه3/21kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه3/53kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه4/01kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/81kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/78kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه6/42kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/55kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه3/65kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه4/56kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه5/47kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه7/3kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/86kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/27kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه3/67kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه8/17kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28.6 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/21kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 28.6 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/26kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه7/88kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه8/76kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/27kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/73kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/2kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه4/67kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه7kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه9/34kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/57kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/59kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه6/38kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه7/66kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه9/19kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه10/22kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/88kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/43kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/99kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه5/54kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه6/93kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه8/32kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه11/09kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه4/29kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/9kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه5/51kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه7/66kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه9/19kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه12/26kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه4/59kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه5/91kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه8/21kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه9/85kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه13/14kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه7/3kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه9/12kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه10/95kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه14/6kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 50.8 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه11/12kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه9/85kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه11/82kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 55 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه16/06kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 57 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه12/48kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه7kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه7/88kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه8/76kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه10/95kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه13/14kg46000 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه15/76kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه17/52kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه15/33kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه18/39kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه20/44kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 73 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه15/98kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 75 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه16/42kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه9/98kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه11/09kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه13/87kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه16/64kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه22/19kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه21/02kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه17/52kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه23/36kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 90 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه19/71kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 102 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه22/33kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7
قیمت لوله مبلی 102 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه29/78kg46000 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/9/7

مشاهده همه محصولات کارخانه ساوه

قیمت در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 15 مهر 1402


guest
6 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهران رحمانی
مهران رحمانی
7 ماه قبل

سلام وقتتون بخیر برای ساخت صندلی مسافرتی چه لوله مبلی مناسبه ویک شاخه چند درمیاد ویرایش خرید باید تناژی خرید بشه یا تعدادی هم ارسال میشه
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

مینا نوری
پاسخ به  مهران رحمانی
7 ماه قبل

سلام وقت بخیر.
برای صندلی های مسافرتی بسته به طراحی صندلیتون امکان داره سایز های مختلفی تو کارتون استفاده بشه، و بصورت تعداد هم بار ارسال میشه خدمتتون .
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر فروش صبا تماس بگیرید.

پیام عسکری
پیام عسکری
1 سال قبل

نمایندگی فروشتون دراصفهان کجاست

مینا نوری
پاسخ به  پیام عسکری
1 سال قبل

سلام وقتتون بخیر
عذر خواهی میکنم بابت دیرکرد در پاسخگویی، متاسفانه اصفهان نمایندگی نداریم ولی به هر میزان که سفارش داشته باشین از تهران براتون ارسال میکنیم.

پرویز دیفرخش
پرویز دیفرخش
2 سال قبل

سلام لوله مبلی سبک برای پایه چراغ چند کیلو میباشد و قیمت محبت بفرمایید

دپارتمان IT
دپارتمان IT
پاسخ به  پرویز دیفرخش
2 سال قبل

سلام و عرض ادب
پایه های چراغ قطرهای متفاوتی دارند، همچنین از ضخامت های مختلفی تولید می شوند و بنابراین وزن ثابتی ندارند، با دفتر فروش صبا تماس بگیرید تا دراین زمینه شمارو راهنمایی کنند.