قیمت لوله مبلی ساوه | لوله سبک | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

کارخانه نورد و پروفیل ساوه ، لوله مبلی ساوه

بی اغراق نورد و پروفیل ساوه بزرگترین کارخانه تولید انواع لوله مبلی و پروفیل سبک و سنگین در ایران است که با ظرفیت سالانه 2000000 تن انواع لوله و پروفیل به بیش از 10 کشور همسایه و اروپایی صادرات دارد.

این موفقیت حاصل تلاش و برنامه ریزی دقیق مدیریت این شرکت می باشد که با تلاش و پشتکار فراوان از سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرده است.
انواع لوله های آبرسانی، گازرسانی، لوله و پروفیل صنعتی جهت قطعه سازان، پروفیل های ساختمانی و … از تولیدات این شرکت بزرگ است .
این کارخانه اولین تولید کننده لوله مبلی و پروفیل سبک صنعتی در ایران بود که تولیداتش از سال 1360 وارد بازار ایران شد و با کیفیت بی نظیرش جایگاه ویژه ای در صنعت ایران برای خود باز کرد .

هم اکنون و پس از حدود 40 سال فعالیت کمتر تولید کننده ایست که با نام این کارخانه بیگانه باشد .

 

جهت خرید لوله مبلی ساوه ( از ۱ شاخه تا ۱۰ تن )، لطفاً با تلفن های دفتر فروش صبا تماس حاصل فرمایید .

به دلیل نوسانات قیمت در بازارآهن و فولاد، برای خرید لوله مبلی ساوه گرفتن تاییدیه قیمت از دفتر فروش صبا الزامی است.

خرید شما از گروه صبا افتخار ماست .

( مزایای خرید از صبا )

لیست قیمت لوله مبلی ساوه

لوله مبلی وزن قیمتوضعیت
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/02kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/16kg47500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/31kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/46kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه1/6kg47500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه1/82kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 10 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg47500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/4kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/57kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/75kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 12 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه3/5kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/32kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/51kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/7kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه1/89kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه2/08kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/37kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه2/84kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/41kg45500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 13 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه3/79kg45500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/04kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/55kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/06kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/67kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 14 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه1/97kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/73kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 15 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.65 میلیمتر کارخانه ساوه1/51kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/63kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه1/86kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/1kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/33kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/5kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/2kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 16 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه4/67kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/26kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/51kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/13kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/76kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 17.2 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/02kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه1/83kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/1kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/36kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه3/94kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 18 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/21kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/77kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 19 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/16kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/04kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/33kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/62kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه3/65kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/38kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 20 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/24kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/56kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه2/89kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه3/21kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.1 میلیمتر کارخانه ساوه3/53kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه4/01kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه4/81kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/78kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 22 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه6/42kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/55kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه2/92kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه3/28kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه3/65kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه4/56kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه5/47kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 25 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه7/3kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه2/86kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/27kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه3/67kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه8/17kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28.6 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/21kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 28.6 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/26kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه7/88kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 30 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه8/76kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/27kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه3/73kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/2kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه4/67kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه7kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 32 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه9/34kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/57kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/08kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/59kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه6/38kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه7/66kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه9/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 35 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه10/22kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه3/88kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/43kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه4/99kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه5/54kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه6/93kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه8/32kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 38 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه11/09kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه4/29kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه4/9kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه5/51kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه7/66kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه9/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 42 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه12/26kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه4/59kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/25kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه5/91kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه8/21kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه9/85kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 45 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه13/14kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه5/11kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه5/84kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه6/57kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه7/3kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه9/12kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه10/95kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 50 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه14/6kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 50.8 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه11/12kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه9/85kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 54 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه11/82kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 55 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه16/06kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 57 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه12/48kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.7 میلیمتر کارخانه ساوه6/13kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.8 میلیمتر کارخانه ساوه7kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه7/88kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه8/76kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه10/95kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه13/14kg44500 تومانموجود
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه15/76kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 60 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه17/52kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه15/33kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه18/39kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 70 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه20/44kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 73 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه15/98kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 75 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه16/42kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 0.9 میلیمتر کارخانه ساوه9/98kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1 میلیمتر کارخانه ساوه11/09kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.25 میلیمتر کارخانه ساوه13/87kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه16/64kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 76 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه22/19kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 1.8 میلیمتر کارخانه ساوه21/02kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه17/52kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 80 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه23/36kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 90 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه19/71kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 102 ضخامت 1.5 میلیمتر کارخانه ساوه22/33kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3
قیمت لوله مبلی 102 ضخامت 2 میلیمتر کارخانه ساوه29/78kg44500 توماندر انتظار توليد
بروزرسانی: 1402/7/3

مشاهده همه محصولات کارخانه ساوه

قیمت در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 22 شهریور 1402


0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
6 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مینا نوری
پاسخ به  مهران رحمانی
5 ماه قبل

سلام وقت بخیر.
برای صندلی های مسافرتی بسته به طراحی صندلیتون امکان داره سایز های مختلفی تو کارتون استفاده بشه، و بصورت تعداد هم بار ارسال میشه خدمتتون .
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر فروش صبا تماس بگیرید.

مهران رحمانی
مهران رحمانی
5 ماه قبل

سلام وقتتون بخیر برای ساخت صندلی مسافرتی چه لوله مبلی مناسبه ویک شاخه چند درمیاد ویرایش خرید باید تناژی خرید بشه یا تعدادی هم ارسال میشه
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

مینا نوری
پاسخ به  پیام عسکری
1 سال قبل

سلام وقتتون بخیر
عذر خواهی میکنم بابت دیرکرد در پاسخگویی، متاسفانه اصفهان نمایندگی نداریم ولی به هر میزان که سفارش داشته باشین از تهران براتون ارسال میکنیم.

پیام عسکری
پیام عسکری
1 سال قبل

نمایندگی فروشتون دراصفهان کجاست

دپارتمان IT
دپارتمان IT
پاسخ به  پرویز دیفرخش
2 سال قبل

سلام و عرض ادب
پایه های چراغ قطرهای متفاوتی دارند، همچنین از ضخامت های مختلفی تولید می شوند و بنابراین وزن ثابتی ندارند، با دفتر فروش صبا تماس بگیرید تا دراین زمینه شمارو راهنمایی کنند.

پرویز دیفرخش
پرویز دیفرخش
2 سال قبل

سلام لوله مبلی سبک برای پایه چراغ چند کیلو میباشد و قیمت محبت بفرمایید