• ● بازار آهن‌مکان‌‌-۴شرقی-‌پلاک۸۴۷-۸۴۴
    ● خ پانزده‌خرداد - ساختمان تهرانی

لوله کاندوئیت (لوله برق فلزی یا لوله برق فولادی)