بازسازی و مرمت نقاط آسیب دیده خط لوله اتیلن غرب ناشی از سیل اخیر با جدیت در حال انجام است و تعمیر بخشی از خط تا پایان هفته به اتمام می رسد.

قدرت الله فرج پور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا با اشاره به روند مطلوب بازسازی خط لوله اتیلن غرب، گفت: تا پایان هفته جاری تعمیر و بازسازی بخشی از خط واقع در استان کرمانشاه که بر اثر بارندگی و رانش کوه آسیب دیده بود، با موفقیت انجام و آماده دریافت اتیلن خواهد شد.

وی افزود: در سایر نقاط آسیب دیده نیز فعالیت ها برای بازسازی به جدیت در حال انجام است و در رودخانه های کشکان و سیمره با ایجاد پل موقت به وسیله لوله های مستعمل گاز که با همکاری شرکت انتقال گاز تهیه شده است، پایل کوبی و اجرای موقت خط اتیلن در حال انجام است.

فرج پور ادامه داد: لوله های مورد نیاز برای جایگزینی در نقاط آسیب دیده خط لوله اتیلن غرب به طور کامل تامین شده و احداث پل موقت، لوله گذاری و تحکیم بستر رودخانه با شتاب در حال انجام است و با توجه به تلاش های همکاران، مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

منبع : نیپنا

اخبار در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 13 دی 1399