• ● بازار آهن‌مکان‌‌-۴شرقی-‌پلاک۸۴۷-۸۴۴
    ● خ پانزده‌خرداد - ساختمان تهرانی

بازسازی و مرمت نقاط آسیب دیده خط لوله اتیلن غرب