بازسازی نقاط آسیب دیده خط لوله اتیلن غرب | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی