راه اندازی ۵۰۰ معدن مقیاس کوچک در کشور | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی