سارقان آهن آلات در دامغان دستگیر شدند | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی