فولاد اروپا، تحت تاثیر بحران انرژی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی