رفع مشکل ۱۰مورد اکتشافی و بهره برداری معادن کردستان | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی