قطعی برق کارخانجات و نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد - گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی