قطعی برق کارخانجات و نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی