تماس با گروه صنعتی صبا
تماس با گروه صنعتی صبا

کتاب «فولاد در ایران و جهان اقتصاد، تولید و تجارت» منتشر شد | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی