شهاب سنگ قطعه ای از یک جسم فضایی است که از منظومه شمسی ما سرچشمه می گیرد. شهاب سنگ ها می توانند از سیارک ها، دنباله دارها یا سایر اجرام فضایی کوچکتر تشکیل شوند. هنگامی که یک شهاب سنگ وارد جو زمین می شود، به دلیل اصطکاک با جو می سوزد و درخشش می کند. این درخشش را می توان به عنوان شهاب یا شهاب سنگ مشاهده کرد.

شهاب سنگ ها پس از عبور از جو، ممکن است بر روی زمین فرود آیند. شهاب سنگ ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • شهاب سنگ های سنگی
  • شهاب سنگ های آهنی
  • شهاب سنگ های سنگی-آهنی

شهاب سنگ ها برای دانشمندان منبع ارزشمندی از اطلاعات هستند. آنها می توانند به ما در درک منظومه شمسی و تاریخ زمین کمک کنند. شهاب سنگ ها همچنین می توانند ارزشمند باشند. برخی از شهاب سنگ ها بسیار نادر و ارزشمند هستند.

چگالی شهاب سنگ ها به نوع آنها بستگی دارد. شهاب سنگ ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

  • شهاب سنگ های سنگی: این نوع شهاب سنگ ها از سیلیکات ها تشکیل شده اند و چگالی آنها بین 2.6 تا 3.5 گرم بر سانتی متر مکعب است.
  • شهاب سنگ های آهنی: این نوع شهاب سنگ ها از آهن و نیکل تشکیل شده اند و چگالی آنها بین 7.5 تا 7.9 گرم بر سانتی متر مکعب است.
  • شهاب سنگ های سنگی-آهنی: این نوع شهاب سنگ ها از ترکیبی از سنگ و آهن تشکیل شده اند و چگالی آنها بین 3.5 تا 7.5 گرم بر سانتی متر مکعب است.

در ادامه جدولی از چگالی انواع شهاب سنگ ها آورده شده است:

نوع شهاب سنگ چگالی (گرم بر سانتی متر مکعب)
شهاب سنگ سنگی 2.6 تا 3.5
شهاب سنگ آهنی 7.5 تا 7.9
شهاب سنگ سنگی-آهنی 3.5 تا 7.5
البته لازم به ذکر است که این مقادیر فقط مقادیر متوسط هستند و ممکن است شهاب سنگ هایی با چگالی های بالاتر یا پایین تر نیز وجود داشته باشند.

همچنین، چگالی شهاب سنگ ها می تواند به عوامل مختلفی مانند ترکیب شیمیایی، اندازه و شکل شهاب سنگ نیز بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، شهاب سنگ هایی که حاوی مقدار زیادی فلز هستند، چگالی بالاتری نسبت به شهاب سنگ هایی که حاوی مقدار زیادی سنگ هستند، خواهند داشت. همچنین، شهاب سنگ هایی که کوچکتر هستند، چگالی بالاتری نسبت به شهاب سنگ هایی که بزرگتر هستند، خواهند داشت.

چگالی شهاب سنگ ها می تواند به تشخیص نوع شهاب سنگ کمک کند. به عنوان مثال، اگر چگالی یک شهاب سنگ بین 7.5 تا 7.9 گرم بر سانتی متر مکعب باشد، به احتمال زیاد یک شهاب سنگ آهنی است.

فلزات, مقالات در گروه صبا | نویسنده : امید مرادی | بروزرسانی : 4 آذر 1402