دلالی، دلیل عمده افزایش قیمت آهن | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی