علت اختلاف قیمت پروفیل استیل ۳۰۴ و ۲۰۱ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی