لوله استیل 201 | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

گروه صبا افتخار دارد که در کنار تامین لوله های استیل دکوراتیو 201 به شکل خام ،خدمات برش لوله استیل و همچنین پلیش لوله استیل را با بهترین کیفیت و بروزترین دستگاههای دنیا انجام می دهد .

در اینجا جداول موجودی و قیمت لوله استیل 201 ارائه میگردد .

قیمت لوله استیل ۶۳ ضخامت  ۱/۵ میلیمتر و یک میلیمتر

قیمت لوله استیل 51 ضخامت ۰/۶ میلیمتر ، ۰/۵۵ میلیمتر  و  ۰/۵ میلیمتر

قیمت لوله استیل 38 ضخامت ۰/۸ میلیمتر ، ۰/۶ میلیمتر ، ۰/۵۵ میلیمتر  و  ۰/۵ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۲۵ ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر ، ۱ میلیمتر ، ۰/۷ میلیمتر ، ۰/۶ میلیمتر ، ۰/۵۵ میلیمتر  و  ۰/۵ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۱۹ ضخامت ۰/۷ میلیمتر

قیمت لوله استیل  ۱۶ ضخامت ۰/۷ میلیمتر ، ۰/۵ میلیمتر