لوله استیل 304 | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

گروه صبا افتخار دارد که در کنار تامین لوله استیل 304 به شکل خام ،خدمات برش لوله استیل و همچنین پلیش لوله استیل را با بهترین کیفیت و بروزترین دستگاههای دنیا انجام می دهد .

قیمت لوله استیل ۱۶ ضخامت ۰/۳۵ میلیمتر ،  ۰/۵ میلیمتر ، ۰/۷ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۱۹ ضخامت ۰/۷ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۲۵ ضخامت ۰/۵ میلیمتر ، ۰/۵۵ میلیمتر ، ۰/۶ میلیمتر ،  ۰/۷ میلیمتر ، ۱ میلیمتر ، ۱/۲۵ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۳۸ ضخامت ۰/۵ میلیمتر ، ۰/۵۵ میلیمتر ، ۰/۶ میلیمتر ،  ۰/۸ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۵۱ ضخامت ۰/۵ میلیمتر ، ۰/۵۵ میلیمتر ، ۰/۶ میلیمتر ، ۱ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۶۳ ضخامت ۱ میلیمتر ، ۱/۵ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۷۶ ضخامت ۱/۱ میلیمتر ، ۱/۳۵ میلیمتر

قیمت لوله استیل ۱۰۲ ضخامت ۱/۳۵ میلیمتر ، ۱/۵ میلیمتر ، ۲ میلیمتر

در اینجا جداول موجودی و قیمت لوله استیل 304 ارائه میگردد .