قیمت لوله مبلی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

قیمت جهانی ورق نورد سرد، قیمت ارز، تعرفه گمرکی، هزینه‌ انرژی و بسیاری عوامل دیگر در قیمت‌گذاری لوله مبلی اثرگذارند.