ارزش ذخایر معدنی ایران تا ۵۰۰ میلیارد دلار | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی