ارزش ذخایر معدنی ایران تا ۵۰۰ میلیارد دلار - گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی